HEADLINES


De Kompanjie besteedt haar herwaarderingswerkzaamheden uit aan 4Value!

De Kompanjie is een gemeenteschappelijke regeling waarin de gemeenten Pekela en Veendam gemeentebreed samenwerken. 14 december 2017 hebben wij, naar aanleiding van een Europese openbare aanbesteding, de gunningsbrief ontvangen waa....

2 februari 2018 

Lees meer..

De Kompanjie besteedt haar herwaarderingswerkzaamheden uit aan 4Value!

4Value heeft de Openbare Europese aanbesteding Waarderingsapplicatie GR GBLT gewonnen!

Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) gaat vanaf 1 januari 2018 haar objectenbestand waarderen met 4Woz 2.0. Op dit moment bestaat de Gemeenschappelijke Regeling uit 5 waterschappen en 6 gemeenten. De vo....

16 november 2017 

Lees meer..

4Value heeft de Openbare Europese aanbesteding Waarderingsapplicatie GR GBLT gewonnen!

4Value brengt Waterverdedigingswerken geautomatiseerd in kaart. De kernzones worden als GIS-thema gepresenteerd!

Recentelijk heeft iedere gemeente de brief ‘Toepassing uitzondering voor waterverdedigingswerken bij WOZ-taxaties’ ontvangen van de Waarderingskamer. Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 4 maart 2016 wijst de Wa....

15 september 2017 

Lees meer..

4Value brengt Waterverdedigingswerken geautomatiseerd in kaart. De kernzones worden als GIS-thema gepresenteerd!

De aanbesteding Loon op Zand hebben wij op het criterium kwaliteit gewonnen!

In juni 2017 ontvingen wij het gunningsbesluit van de gemeente Loon op Zand voor de aanbesteding ‘Uitvoeringswerkzaamheden Wet WOZ’. Daarin stond het volgende: 'De reden dat u een betere aanbieding heeft ingediend is met na....

12 september 2017 

Lees meer..

De aanbesteding Loon op Zand hebben wij op het criterium kwaliteit gewonnen!