Ga terug naar headlines.

4VALUE KLAAR VOOR WOZ BERICHTENVERKEER


Na jaren van voorbereiding is 4Value anderhalf jaar geleden, samen met Pink Roccade Local Government, begonnen met de daadwerkelijke realisatie van binnengemeentelijk WOZ berichtenverkeer tussen 4Woz 2.0 van 4Value en CiVision van Pink Roccade Local Government.

Pilot-fase

De gevolgen van de bouw van deze gegevensuitwisseling op basis van XML berichten bleken voor beide applicaties veel groter dan voorzien. Inmiddels zijn beide partijen zo ver dat de testfase is afgerond en kan worden gestart met de pilot.

Impact

Het ontwikkelen van het berichtenverkeer heeft, vanwege de vele onduidelijkheden, veel onderzoek en inspanning van het development team gevergd. Ondanks het feit dat 4Woz 2.0 bij de ontwikkeling is gebaseerd op het Sectormodel WOZ, had de daadwerkelijke implementatie van berichtenverkeer enorme gevolgen voor de inrichting van de database en de werking van 4Woz 2.0.

Koppeling met alle leveranciers

4Value gaat de koppeling op basis van WOZ berichtenverkeer realiseren met alle leveranciers van heffingenapplicaties. In principe voldoet het berichtenverkeer, zoals we dat in samenwerking met Pink Roccade Local Government hebben ontwikkeld, aan de algemene standaarden. Maar net als in het verleden bij Stuf-TAX, verwachten wij binnen het berichtenverkeer dialectverschillen die alleen door nauwe samenwerking en uitgebreid testen met de overige leveranciers kunnen worden opgelost.

Koppelingen met zaaksystemen en DMS-systemen

In de komende jaren zullen we door middel van berichtenverkeer ook koppelingen gaan realiseren met zaaksystemen en documentmanagement systemen.

Genoeg te doen, 4Value blijft innoveren!

4value

Gepubliceerd: 10 maart 2016

4Value maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl