Ga terug naar headlines.

OOK WAALWIJK KIEST VOOR 4WOZ 2.0!


De zomer is al goed begonnen met de opdracht van de gemeente Zaanstad! Maar is nog mooier nu de gemeente Waalwijk ook heeft gekozen voor 4Woz 2.0.

De medewerkers van de gemeente Waalwijk gaven aan dat zij veel positieve geluiden hadden gehoord over 4Value en 4Woz 2.0. Uiteindelijk gaf de presentatie én het bezoek aan de gemeente Oldebroek de doorslag. Het contract is 23 juni jl. door beide partijen ondertekend. 30 juni jl. was 4Woz 2.0 reeds operationeel. 1 juli jl. zijn wij gestart met het geven van trainingen.

Door middel van praktijkgerichte trainingen worden de medewerkers van de gemeente Waalwijk tijdens en in de productie opgeleid om de herwaarderingswerkzaamheden uit te kunnen voeren. De praktijk heeft uitgewezen dat deze praktijkgerichte trainingen leiden tot een snellere kennisoverdracht en hogere productie. De medewerkers kunnen direct in de praktijk hun kennis toepassen. De Praktijktrainer monitort de vorderingen vanzelfsprekend nauwgezet!

 

4woz-small

Gepubliceerd: 1 juli 2014

4Value maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl