Ga terug naar headlines.

BELASTINGEN
BOLLENSTREEK KIEST
OOK VOOR 4WOZ 2.0


Per 1 januari 2015  werken de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen samen op het gebied  van gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken, onder de naam Belastingen Bollenstreek.

Op 23 oktober 2015 kregen wij het mooie bericht dat Belastingen Bollenstreek vanaf waardepeildatum 1 januari 2016 de waardebepaling gaat uitvoeren met 4Woz 2.0. Hier ging een uitgebreide aanbestedingstraject aan vooraf. Naast de schriftelijke vereisten en een presentatie van 4Woz 2.0, gingen de medewerkers van Belastingen Bollenstreek op bezoek bij één van de referentiegemeenten. In ons geval een referentie-samenwerkingsverband, te weten Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ). De medewerkers van GBKZ hebben de werking van 4Woz 2.0, in een vergelijkbaar applicatielandschap als die van Belastingen Bollenstreek, getoond. Wij willen de medewerkers van GBKZ bedanken voor enthousiaste medewerking én de medewerkers van Belastingen Bollenstreek voor de opdracht!

IMG_0838

Gepubliceerd: 30 oktober 2015

4Value maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl