BELEIDSVERKLARING INFORMATIEBEVEILIGINGS- EN KWALITEITSMANAGEMENT


Het beleid van 4Value is erop gericht om zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen en behoeften van haar stakeholders. Om een goede balans tussen de belangen van alle stakeholders te creëren is ons managementsysteem voor informatiebeveiliging en kwaliteitsverbetering van onze producten en diensten verankerd in de normen ISO 27001:2017 en ISO 9001:2015.

Een goed functionerend managementsysteem is een waardevol hulpmiddel. Het geeft structuur en overzicht bij alle primaire en ondersteunende processen, maar ook bij het beheersen van risico’s. De betrokkenheid en professionaliteit van de directie en medewerkers bij het invoeren en onderhouden van het managementsysteem is daarbij van wezenlijk belang.

We bereiken onze informatiebeveiligings- en kwaliteitsdoelstellingen door:

 • een voor de organisatie passend kwaliteits- en informatiebeveiligingsbeleid te ontwikkelen en dit beleid kenbaar en begrijpelijk te maken binnen de organisatie;
 • het bieden van een raamwerk voor het bepalen van kwaliteits- en informatiebeveiligingsdoelstellingen en deze continu verbeteren;
 • het continu bewaken en optimaliseren van de klanttevredenheid, informatiebeveiliging, veiligheid en het welzijn van medewerkers;
 • te communiceren met stakeholders;
 • het vastleggen van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures en werkwijzen;
 • het continu bewaken en verbeteren van processen;
 • het vergroten van de kennis en vaardigheden door medewerkers te trainen en/of op te leiden;
 • het bevorderen van een hoog informatiebeveiligings- en kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers;
 • het beschikbaar stellen van middelen die nodig zijn voor het onderhouden en continu verbeteren van het managementsysteem;
 • het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving;
 • het managementsysteem te onderhouden dat voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de norm NEN-ISO-27001:2017 en NEN-ISO-9001:2015.

4Value houdt haar medewerkers van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte. Zij ziet toe op de uitvoering van dit beleid en stuurt waar nodig bij. De doelstellingen en KPI’s worden proactief gemonitord, geëvalueerd en direct bijgestuurd waar nodig tijdens de diverse overleggen.

 

Namens de directie van xxllnc,

 

mr. M.A. Dillissen

Directeur belastingen xxllnc

4Value is onderdeel van xxllnc                                                        

 

4Value maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl