Ga terug naar headlines.

DE AANBESTEDING LOON OP ZAND HEBBEN WIJ OP HET CRITERIUM KWALITEIT GEWONNEN!


In juni 2017 ontvingen wij het gunningsbesluit van de gemeente Loon op Zand voor de aanbesteding ‘Uitvoeringswerkzaamheden Wet WOZ’. Daarin stond het volgende:

‘De reden dat u een betere aanbieding heeft ingediend is met name de inhoud van het plan van aanpak. Uw plan van aanpak vonden wij volledig met concrete stappen en acties. Ook uw taxatie applicatie werd als overzichtelijk ervaren. Dit resulteerde in een hogere score op uw plan van aanpak en op de taxatie applicatie. Op het gunningscriterium prijs scoorde uw inschrijving lager.’

Dat zien wij vaker, we scoren hoger op kwaliteit en lager op prijs ten opzichte van concurrenten. En dat is natuurlijk niet voor niets, want wij durven gerust te zeggen dat wij ook een betere kwaliteit leveren dan onze concurrenten. Wij verbazen ons te vaak over de dumptarieven die onze concurrenten neerleggen. Daarvoor kan je WOZ-opdrachten niet goed uitvoeren!

Gunning vindt vaak plaats op basis van de economisch meest voordelige Inschrijving. Daarbij is de verhouding tussen prijs en kwaliteit bepalend. In het geval van de aanbesteding Loon op Zand was deze verhouding in balans waardoor wij met een hogere inschrijfprijs toch op basis van het kwaliteitscriterium hebben gewonnen.

Gepubliceerd: 12 september 2017

4Value maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl