Ga terug naar headlines.

GELD BESPAREN EN KWALITEIT VERBETEREN BIJ COMPLEXE WOZ-OBJECTEN. GRATIS QUICK-SCAN!


Het overkomt ons allemaal, grote en complexe WOZ-objecten waarvan eigenlijk niemand binnen de organisatie meer weet hoe de waarde is opgebouwd en waarvan de waarde jaarlijks op ongeveer hetzelfde niveau wordt gehouden. Niets aan de hand zou je zeggen. Totdat……

Totdat er ineens een grote bouw-/sloopvergunning wordt aangevraagd en het onduidelijk is waar de diverse onderdelen zich bevinden. Of wanneer een specialistische taxateur van een groot accountantskantoor in een bezwaarprocedure met allerlei ingewikkelde termen de waarde ter discussie stelt. Laat staan de vragen die vanuit de afdeling BAG/gegevensbeheer komen over de BAG-WOZ-koppeling.

Bij veel organisaties zien wij dat er wordt geworsteld met grote, complexe WOZ-objecten. De capaciteit en kennis ontbreekt vaak om deze objecten goed in beeld te hebben én te houden. Met als gevolg dat bezwaarschriften in sommige gevallen eenvoudig -en soms ten onrechte- gehonoreerd worden met bijbehorende forse waardeverlagingen. Of dat een vraag over de objectonderdelen en objectkenmerken enorm tijdrovend is en veelal het foute antwoord oplevert.

Dat bovenstaande enorm veel tijd en geld kost mag duidelijk zijn. Erger nog is dat in veel gevallen blijkt dat de waarde ruim te laag is vastgesteld, dat een object een te lage heffingsmaatstaf voor het gebruikersdeel toebedeelt krijgt of zelfs dat een object ten onrechte als woning wordt aangeslagen. In deze gevallen wordt er jaarlijks veel belastinggeld misgelopen. Zonde!

De afgelopen jaren heeft 4Value zich gespecialiseerd in het correct registreren en waarderen van complexe objecten. Veelal gebeurt deze registratie en waardering in samenspraak met de eigenaar/gebruiker van het object (of de ingeschakelde gemachtigde). Door deze samenwerking kan worden geprofiteerd van de schat aan informatie die bij de eigenaar/gebruiker aanwezig is, daarnaast komt deze werkwijze de acceptatie van een waardering ten goede.

Het eindresultaat mag er in alle gevallen zijn. Voor diverse opdrachtgevers hebben de specialistische taxateurs en inventarisatiemedewerkers van 4Value gezorgd voor correcte en geaccepteerde waarderingen, waarbij het voor alle betrokkenen en afnemers van de gegevens inzichtelijk is hoe de waardering is opgebouwd. De gegevens zijn eenvoudig raadpleegbaar, transparant en makkelijk aan te passen in het geval dat dat gewenst is.

De voordelen op een rij:

  • Een maximale belastingopbrengst.
  • Een juiste, overzichtelijke en transparante vastlegging van de gegevens (BAG/WOZ).
  • Gebruik maken van informatie van de eigenaar/gebruiker. Hierdoor betere acceptatie.
  • Geen/minder (onnodige) kosten voor bezwaarprocedures.

Voor onder andere industriële objecten, zorgobjecten (i.c.m. artikel 220a en 220e Gemeentewet), campings, hotels, leisure, scholen en andere courante en incourante objecten, hebben de specialistische taxateurs en inventarisatiemedewerkers van 4Value hun nut meer dan eens bewezen.

4Value voert graag een gratis quick-scan van de complexe objecten voor u uit. Bent u nieuwsgierig geworden naar wat 4Value voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met ondergetekende via telefoonnummer 06 – 423 11 934 of per e-mail m.wiese@4value.nl.

Michaël Wiese RT RM RDMW
Hoofd Taxaties 4Value

 

 

 

 

 

Gepubliceerd: 5 april 2018

4Value maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl