Ga terug naar headlines.

GEMEENTE RIJNWAARDEN GAAT ALLE OBJECTEN WAARDEREN MET 4WOZ 2.0!


Al enkele jaren waarderen de medewerkers van de gemeente Rijnwaarden de incourante- en agrarische objecten met 4Woz 2.0, dit vanwege de excellente koppeling tussen 4Woz 2.0 en TIOX. Op dit moment wordt de herindeling van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar voorbereid. Het is de bedoeling dat beide gemeenten per 1 januari 2018 fuseren. De gemeente Zevenaar maakt sinds 2013 gebruik van de software en dienstverlening van 4Value. Rijnwaarden maakte ten behoeve van de waardering van de woningen en courante niet-woningen gebruik van de software van een andere leverancier. Om de fusie van de afdelingen Belastingen soepel te laten verlopen en vanwege de prestaties van 4Woz 2.0, heeft de gemeente Rijnwaarden ervoor gekozen om vanaf waardepeildatum 1 januari 2017 ook de woningen en de courante niet-woningen te waarderen met 4Woz 2.0!

4value

Gepubliceerd: 3 oktober 2016

4Value maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl