4VALUE HEEFT ONDERSCHEIDENDE 3D TECHNOLOGIE!


De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat na een overgangsperiode van vijf jaar vanaf 2022 alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte van de woning. Nu gebruiken gemeenten nog vaak de bruto inhoud van de woning om woningen met elkaar te vergelijken en te taxeren. 4Value biedt gemeenten dé oplossing om in bulk de gebruiksoppervlakten van grondgebonden woningen geautomatiseerd te meten, namelijk het 3D-Voxelmodel!

Het 3D-model van 4Value is gebaseerd op Voxel-technologie. Dit wil zeggen dat wij het 3D-model opbouwen uit kleine kubussen (20x20x20cm). Deze methodiek biedt het voordeel dat modelverstoringen ten opzichte van de reguliere polygoon-technologie worden ondervangen. Met de Voxel-technologie van 4Value kan van iedere grondgebonden woning een 3D model worden gegenereerd en de gebruiksoppervlakte worden bepaald, er is geen sprake van uitval bij ‘lastige’ objecten.

Hieronder hebben wij de voordelen van het genereren van een 3D-Voxelmodel door 4Value op een rij gezet.

  • Werken met een Web-applicatie met een geïntegreerd workflowsysteem;
  • Geen modelverstoringen (met polygoonmodellering 10% tot 15% modelverstoringen waardoor metingen niet mogelijk zijn);
  • 100% goede modellen waarmee altijd de gebruiksoppervlakte kan worden bepaald;
  • Altijd actuele hoogtegegevens door het gebruik van AHN-bestanden én gemeentelijke luchtfoto’s (dense-matching, hieronder nader toegelicht);
  • Uitwisseling van de opgewerkte gegevens tussen webapplicatie 4Value en Belastingsysteem van de gemeente op basis van Stuf-TAX bestanden.

3D-modellering op basis van alleen AHN hoogtedata en/of een verouderd landelijk luchtfoto-hoogtebestand brengt met zich mee dat alle mutaties ten gevolge van bouw- en verbouw gerealiseerd na het inwinnen van deze gegevens niet worden opgenomen in het 3D-model.

Wij borgen de actualiteit door naast het AHN hoogtebestand ook te werken met een ‘eigen’ hoogtebestand. Dit hoogtebestand genereren wij door middel van dense-matching (Pix4D) uit de meest recente gemeentelijke luchtfoto.

Het is lastig om complexe materie in een paar alinea’s te verwoorden, een uitgebreidere toelichting vindt u in onderstaande factsheet. Wij komen graag bij u op kantoor om een presentatie van onze 3D-metingen te geven. Bel 088 – 126 46 00 of stuur een mail naar info@4value.nl.

Factsheet 3D-Voxelmodel 4Value