DEVELOPMENT


De waarderingsapplicatie 4Woz 2.0 evolueert en wordt onderhouden volgens de Scrum-methodiek. Daarin wordt gewerkt met driewekelijkse sprints waarna een nieuwe release wordt gepubliceerd.

4Woz 2.0 is gebaseerd op het Sectormodel WOZ dat onderdeel vormt van de StUF standaard die door VNG Realisaties is vastgesteld. De StUF standaard is gedefinieerd in het kader van de door de overheid vastgestelde authentieke registraties (basisregistraties), waarvan de WOZ er één is. Andere zijn bijvoorbeeld de BAG, de GBA (BRP) en de KVK (NHR). Gegevensuitwisseling tussen de verschillende authentieke registraties vindt plaatst door middel van XML-berichten, die vastliggen in XSD-schema’s.

Voor de bouw van 4Woz 2.0 wordt gebruik gemaakt van de volgende software/technieken:

 • C#.NET
 • SQL Server
 • Visual studio.NET
 • NET
 • MVC
 • Javascript
 • JQuery
 • HTML
 • CSS
 • WCF
 • XML
 • XSD
 • TFS
 • NHibernate