WOZ VALUATIONS


Aan 4Value kunt u zorgeloos uw WOZ taxaties uitbesteden. De modelmatige waardebepaling van woningen en niet-woningen voeren wij uit met onze waarderingsapplicatie 4Woz 2.0. Modelmatige waardebepaling zoals het hoort! Geen gebruik van Excel en geen indexatie.

Wij bieden diverse oplossingen. De mogelijkheid om het gehele herwaarderingsproces uit te besteden of slechts een gedeelte. Er zijn allerlei varianten denkbaar tussen het volledig in eigen beheer uitvoeren én het volledig uitbesteden van een herwaarderingsproces.