Ga terug naar headlines.

NIEUWE OPDRACHTEN IN 2014


4Value groeit en is verheugd met de acht nieuwe klanten die wij in 2014 hebben mogen verwelkomen. Door de positieve reclame van onze huidige klanten en relaties krijgen wij de mogelijkheid om 4Value en ons webbased modelmatig waardebepalingssysteem 4Woz 2.0 bij gemeenten te presenteren. Wij zijn onze referenties daarvoor erg dankbaar! 

  • Van de gemeente Zevenaar hebben wij de opdracht gekregen voor de levering van 4Woz 2.0 en aanvullende taxatietechnische diensten ten behoeve van de taxaties 2015. In het aanbestedingstraject vond de gemeente 4Woz 2.0 onderscheidend en daarmee doorslaggevend.
  • Vanwege de substantiële besparing die 4Woz 2.0 oplevert door het wegvallen van het technische en functionele applicatiebeheer en het gebruiksvriendelijke karakter is de gemeente Zaanstad overgestapt naar 4Woz 2.0.
  • Demedewerkers van de gemeente Leek vonden dat de vorige leverancier stil bleef staan in de ontwikkeling van hun waardebepalingssysteem. Nu lopen ze buiten met een iPad om de mutaties direct te verwerken in 4Woz 2.0.
  • Voor de gemeente Harlingen zal 4Value de komende drie herwaarderingen alle werkzaamheden uitvoeren. Belangrijkste prioriteit van de gemeente en 4Value is, om het oordeel ‘goed’ van de Waarderingskamer te krijgen.
  • Het samenwerkingsverband Sabewa Zeeland heeft per 1 januari 2014 de overstap gemaakt naar 4Woz 2.0! Door middel van praktijkgerichte trainingen zijn de medewerkers van het samenwerkingsverband tijdens en in de productie opgeleid om de herwaarderingswerkzaamheden uit te kunnen voeren. De praktijk heeft uitgewezen dat deze praktijkgerichte trainingen leiden tot een snellere kennisoverdracht en hogere productie.
  • 4Value heeft van de gemeente De Friese Meren de opdracht gegund gekregen om het bedrijfsonroerend goed modelmatig te waarderen. Vanzelfsprekend doen wij dat met ons, op het Sectormodel WOZ gebaseerd, webbased modelmatig waardebepalingssysteem 4Woz 2.0
  • De medewerkers van de gemeente Waalwijk gaven aan dat zij veel positieve geluiden hadden gehoord over 4Value en 4Woz 2.0. Uiteindelijk gaf de presentatie én het bezoek aan de gemeente Oldebroek de doorslag.
  • De gemeente Heusden heeft in november 2014 de overstap gemaakt naar 4Woz 2.0. De heldere structuur van 4Woz 2.0 is doorslaggevend geweest voor de overstap. Ook de gebruiksvriendelijkheid van 4Woz 2.0 sprak het team enorm aan. Daarnaast was ook de KMT koppeling met het belastingpakket van PinkRoccade Local Government van belang.

Alle lopende contracten voor de levering van 4Woz 2.0 en dienstverlening zijn voor komend jaar en/of voor meerdere jaren verlengd. Wij willen al onze klanten bedanken voor een fijne samenwerking en het geschonken vertrouwen!

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

 

4value

Gepubliceerd: 15 december 2014

4Value maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl