PRIVACY VERKLARING


Dit is de privacyverklaring van 4Value. 4Value maakt onderdeel uit van xxllnc. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer je gebruikt maakt van onze website. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Lees dan verder.

Wie wij zijn?

Wij zijn xxllnc, maar juridisch staan wij beter bekend als:

Exxellence Groep bv
Welbergweg 80
7556PE Hengelo
074 259 4008
KVK 77313542

Als leverancier van softwareoplossingen voor (semi-)overheidsorganisaties verwerken wij veel persoonsgegevens. Het goed beschermen van deze gegevens is voor ons een grote verantwoordelijkheid. Voor het verwerken van persoonsgegevens binnen onze softwareoplossingen maken wij contractuele afspraken met onze klanten. Voor de persoonsgegevens die wij verwerken op onze website geldt deze verklaring. Wij leggen graag uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten jij hebt.

Welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Sommige gegevens ontvangen wij automatisch. Zoals je IP-adres wanneer je onze website bezoekt of je e-mailadres wanneer je ons een bericht stuurt. Andere gegevens ontvangen wij pas wanneer je ze met ons deelt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van ons contactformulier of wanneer je bij ons solliciteert.

Welke gegevens wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Werkfunctie
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van een sollicitatieformulier of uploaden van een cv).

Waarom wij deze gegevens verwerken

Samengevat verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Het behandelen van sollicitaties.

In bovenstaande gevallen gebruiken wij jouw persoonsgegevens alleen om contact met je op te kunnen nemen. Bijvoorbeeld als we een vraag hebben over je melding, of om een sollicitatiegesprek in te plannen.

Cookies, analytics en artificial intelligence

Naast bovengenoemde doelen verwerken wij nog enkele andere gegevens. We gebruiken technische en functionele cookies. Deze cookies zijn nodig voor om onze website goed te laten functioneren of om bezoekersstatistieken bij te houden. Deze cookies hebben weinig tot geen gevolgen voor de privacy en vereisen daarom geen toestemming. We gebruiken geen ‘tracking’ of ‘third-party cookies’.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde systemen (zoals artificial intelligence) om besluiten te nemen op basis van jouw persoonsgegevens en wij passen geen geautomatiseerde ‘profiling’ toe.

Gegevens delen met derden

Wij delen je gegevens uitsluitend met derden wanneer dit nodig is voor bovenstaande doeleinden, wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn, of wanneer jij hier toestemming voor verleent. Deze bedrijven (verwerkers) verwerken je gegevens uitsluitend in opdracht van xxllnc. Dit betekent dat wij verantwoordelijk blijven voor de verwerking van je gegevens. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met onze verwerkers afgesloten, zodat wij een voldoende niveau van beveiliging van jouw persoonsgegevens kunnen borgen. Wij beoordelen al onze verwerkers minimaal één keer per jaar, waarbij wij ook de beveiliging van persoonsgegevens beoordelen.

We geven je gegevens onder geen andere voorwaarden aan andere bedrijven of instellingen.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om bovenstaande doelen te bereiken. Dit betekent dat wij de volgende bewaartermijnen hanteren voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Wanneer je bij ons solliciteert bewaren wij je gegevens voor een periode van maximaal vier weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens gedurende een periode van maximaal een jaar te bewaren.
 • E-mails worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn, tenzij ze door een wettelijke verplichting moeten worden bewaard.
 • Geautomatiseerd verzamelde gegevens (via cookies) bewaren wij voor de duur van jouw bezoek aan de website en anders voor een periode van maximaal een jaar.

Gegevens van minderjarigen

Wij hebben geen intentie om gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen, tenzij dit met toestemming van ouders of voogd gebeurt. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming gegevens hebben verwerkt van een iemand die jonger dan 16 is, neem dan contact met ons op zodat wij de gegevens kunnen verwijderen.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

xxllnc neemt zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegeven die we verwerken te beveiligen. We doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Tevens is 4Value ISO/IEC 27001 (de standaard voor informatiebeveiliging) gecertificeerd.

Jouw rechten

Je hebt een aantal rechten rondom privacy. Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens Ten slotte heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens melden via onderstaande contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat je verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wil je iets melden, vragen of heb je een klacht?

Wil je een datalek melden, maak dan gebruik van ons online formulier.

Heb je een vraag over hoe wij met privacy en/of informatiebeveiliging omgaan, heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Heb je klachten over de verwerking van je persoonsgegevens stuur dan een mail naar privacy@xxllnc.nl.

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Functionaris gegevensbescherming
Zack Ahdach
Registratienummer: FG013206
020-7370005
privacy@xxllnc.nl