PROFESSIONALS


Wij hebben diverse professionals beschikbaar voor de uitvoering van WOZ- en BAG-werkzaamheden én op het gebied van gemeentelijke belastingen.

We bieden de volgende professionals aan:

  • Modelspecialisten
  • WOZ-taxateurs
  • Werkvoorbereiders
  • BAG-specialisten
  • BAG-beheerders
  • Afdelingshoofden Belastingen
  • Clusterleiders Belastingen
  • WOZ/BAG/Belasting co√∂rdinatoren
  • WOZ/BAG/Belasting medewerkers.