Ga terug naar headlines.

SUCCESVOL GEBRUIKERSOVERLEG 4WOZ 2.0!


Eind februari heeft het jaarlijkse gebruikersoverleg voor de afnemers van onze waarderingsapplicatie 4Woz 2.0 plaatsgevonden. We kwamen samen op een prachtige locatie in hartje Utrecht om met een selecte club van gebruikers de ontwikkelingen met betrekking tot de applicatie te bespreken. In de middag werd gesproken over de overgang van het waarderen op inhoud naar het waarderen van woningen op gebruikersoppervlakte. Hieronder worden de meest aansprekende onderwerpen nader belicht.

Directeur Development Joné Eggen leidde het gebruikersoverleg en besprak de stand van zaken met betrekking tot het Berichtenverkeer. 4Value heeft samen met de gemeente Grootegast de pilot Berichtenverkeer succesvol afgerond. Inmiddels is Berichtenverkeer bij deze organisatie in productie. Joné heeft uitgelegd waarom de realisatie van het Berichtenverkeer zo’n complexe aangelegenheid is.

4Woz 2.0 zal worden voorzien van een zogeheten dashboard. In het dashboard wordt de algehele voortgang van de diverse WOZ-processen in één oogopslag in beeld gebracht. Daarnaast wordt in 2019 een koppeling tussen 4Woz 2.0 en de diverse zaaksystemen gerealiseerd. Hierdoor kunnen documenten rechtstreeks in 4Woz 2.0 worden geraadpleegd die in het zaaksysteem zijn opgenomen.

Verder is er een 3D-tool opgenomen in de applicatie. Op basis van de workflow in 4Woz 2.0 kunnen de 3D-Voxelmodellen en metingen worden beoordeeld, verdeeld en verwerkt. 4Value heeft hierin zelfs de verdeling van de totale gebruiksoppervlakte per object naar de relevante deelobjecten opgenomen. Hiermee is het mogelijk om voor alle goedgekeurde objecten de overgang naar gebruiksoppervlakte met een druk op de knop uit te voeren.

Tot slot was er aandacht voor een fors aantal kleinere wijzigingen en verbeteringen in 4Woz 2.0 die er voor zorgen dat de waarderingsapplicatie voorop zal blijven lopen waar het aankomt op functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

Het middagprogramma bestond uit een brainstormsessie met 4Woz 2.0 gebruikers over de overgang naar het waarderen op gebruiksoppervlakte per 1 januari 2022. Adviseur Stefan van Es lichtte toe welke stappen er door organisaties moeten worden gezet om tijdig en met kwalitatief goede data te kunnen waarderen op basis van gebruiksoppervlakte. Met de aanwezige gebruikers werd van gedachten gewisseld en zijn de valkuilen besproken. Om een kwalitatief goede gebruiksoppervlakte te bepalen heeft 4Value een onderscheidende 3D-model ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt wordt van Voxel-technologie. Met deze technologie wordt geautomatiseerd en op zeer betrouwbare wijze de gebruiksoppervlakte van grondgebonden woningen bepaald.

Al met al kan worden teruggekeken op een meer dan geslaagde dag. Het gezamenlijke overleg tussen de diverse gebruikers en 4Value leidt tot een verdere verbetering in de producten en diensten die 4Value aanbiedt!

Gepubliceerd: 14 maart 2018

4Value maakt sinds december 2020 onderdeel uit van xxllnc. Sindsdien werken we volop aan integratie.
Begin 2023 wordt de website daarom omgezet naar xxllnc.nl